Beer and health

Moderate Consumption as Part of a Healthy Lifestyle

Please select a language :

Pivo in zdravje

Pivo In Zdravje: Pravo Ravnovesje

PIVO IN ZDRAVJE PRAVO RAVNOVESJE

Pivo je narejeno iz naravnih sestavin in ima relativno nizko (ali nič) vsebnost alkohola v primerjavi z večino drugih alkoholnih pijač. Pitje piva v zmernih količinah lahko zaradi alkohola v njem pozitivno vpliva na pričakovano življenjsko dobo. Obstaja povezava v obliki J-krivulje med uživanjem alkohola in vsemi vzroki umrljivosti z najnižjim relativnim tveganjem (s približno 10 % upadom), povezanim z vnosom približno 20 g alkohola na dan pri moških in 10 g alkohola na dan pri ženskah. Ta učinek je vsota pozitivnih učinkov na tveganja za srčno-žilne bolezni pri zmernem uživanju alkohola in negativnih učinkov na nekatera rakava obolenja in nesreč zaradi večjega vnosa alkohola. To ni povezano z vrsto alkoholnih pijač.

Ključna sporočila

  • Pivo je vsestranska pijača z relativno nizkim odstotkom alkohola, ki je lahko v zmernih količinah del zdravega načina življenja odraslih.
  • Pitje piva v zmernih količinah lahko pozitivno vpliva na pričakovano življenjsko dobo, predvsem zaradi prisotnosti alkohola. 
  • Poleg učinkov, povezanih z alkoholom, imajo lahko druge lastnosti piva, povezane s surovinami in postopkom varjenja piva, tudi pozitivne učinke na zdravje.
  • Zmerno uživanje alkohola je potrebno vedno obravnavati kot dopolnilo in ne kot alternativo za druge izbire zdravega načina življenja, da bi zmanjšali tveganje za ishemično bolezen srca, sladkorno bolezen tipa 2 in druge bolezni.
  • Ljudje, ki pijejo pivo ali druge alkoholne pijače, naj kot del zdrave prehrane pijejo le zmerne količine.
  • Za ljudi, ki ne želijo uživati alkohola, je brezalkoholno pivo odlična alternativa. 

Uživanje alkohola in pričakovana življenjska doba

Študija prebivalstva iz leta 1926 je že pokazala, da zmerni pivci živijo dlje kot abstinenti ali tisti, ki zlorabljajo alkohol,283 odnos v obliki J-krivulje med uživanjem alkohola in tveganjem za smrt je bil opažen tudi v številnih drugih študijah, opravljenih v zadnjem času (glejte Tabelo 7 in Sliko 11). Na splošno je bilo ugotovljeno najnižje relativno tveganje za umrljivost za približno 10 % zmanjšano pri vnosu približno 20 g alkohola na dan pri moških in 10 g alkohola na dan pri ženskah. Relativno tveganje se zopet poveča z vnosom več kot 40 g alkohola na dan pri moških in 20 g alkohola na dan pri ženskah. Zmerno uživanje alkohola naj bi imelo neposredno korist za zdravje predvsem zaradi svojega varovalnega učinka na srce (glejte poglavje 5), čeprav je prekomerno uživanje alkohola povezano tudi s povečanim tveganjem za določene rake (glejte poglavje 7) in smrti zaradi nesreče.

Tabela 7: Pregled študij, ki se osredotočajo na odnos med uživanjem alkohola in tveganjem za smrt
Ref št. Študija #Subjekti Zmanjšanje tveganja umrljivosti (odmerek alkohola) Povečuje tveganje umrljivosti
      Moški Ženske Moški Ženske
285 Metaanaliza, 34 študij 1,015,835 17% (6 g alkohola na dan) 18% (5 g alkohola na dan) >40 g alkohola na dan >20 g alkohola na dan
286 Metaanaliza, 24 študij 2,424,964 8% (25 g alkohola na dan) 9% (25 g alkohola na dan) >75 g alkohola na dan >50 g alkohola na dan
287 Metaanaliza, 9 študij 62,950 10% (1–29 g alkohola na dan)   >40 g alkohola na dan  
288 Študija prebivalstva (Evropska prospektivna raziskava o raku in prehrani) 380,395 10% (≤ 24 g alkohola na dan) 7% (≤ 12 g alkohola na dan) >60 g alkohola na dan >30 g alkohola na dan
289 Študija prebivalstva (Kooperativna kohortna študija v Melbournu) 39,577 19% (20–39 g alkohola na dan) 15% (0–9 g alkohola na dan) >=80 g alkohola na dan >=40 g alkohola na dan

 

Odnos med uživanjem alkohola in tveganjem za skupno umrljivost

Nekateri znanstveniki trdijo, da je bolje meriti uživanje alkohola skozi vso življenjsko dobo in ne samo med študijami (izhodišče). Razlog za to je, da se uživanje alkohola skozi čas verjetno spreminja.290 Zato je lahko povezava med alkoholom in umrljivostjo podcenjena ali precenjena, če se šteje samo osnovna poraba. Vendar pa so študije, ki so merile uživanje alkohola skozi vso življenjsko dobo pokazale podobne odnose v obliki J-krivulje z vsemi vzroki umrljivostit.288, 289

Prehodni in reverzibilni učinek

Vpliv alkohola na tveganje za smrt je lahko prehoden in povraten na osnovi podatkov iz 5-letne nadaljevalne študije prebivalstva. Osebe s stabilnim vzorcem blagega do zmernega uživanja alkohola (12–72 g alkohola na teden) so imele najnižjo tveganje umrljivosti. Tisti posamezniki, ki so začeli piti manj ali več, so imeli med spremljanjem 29 % in 32 % večje relativno tveganje.291

Kritična ocena raziskav o alkoholu

Razmerje v obliki J-krivulje med uživanjem alkohola in vsemi vzroki umrljivosti je skupen rezultat različnih študij. Neizmerjenih rezultatov ni nikoli mogoče povsem izključiti. Nekaj epidemioloških raziskav pa je temeljito raziskalo pristranskost kot tudi očitne zdravstvene koristi zmernega uživanja alkohola292, vendar ostaja nekaj negotovosti glede na vzročne odnose v obliki J-krivulje v študijah prebivalstva. Nekaj metodoloških napak je bilo dokazanih v raziskavah v zvezi z alkoholom, kar je lahko navidezno v prid zmernemu pitju, kot npr. v razpravi spodaj.

Hipoteza »bolnih abstinentov« 

Nekaterim študijam ni uspelo ločiti vseživljenjskih abstinentov od tistih, ki so prenehali uživati alkohol. Skupina abstinentov lahko vključuje »bolne abstinente«, t. j. tiste, ki so nehali piti zaradi zdravstvenih težav.293 To lahko privede do koristi zmernega uživanja alkohola, čeprav so študije, ki ločijo bivše pivce od vseživljenjskih abstinentov, to hipotezo zavrnile.103

Hipoteza »zdravih pivcev« 

Še en potencialen vir osupljivih dokazov je spodbujanje zdravega življenjskega sloga zmernih pivcev ali nasprotno, abstinenti so lahko rizičen profil.294, 295 Nekatere študije kažejo, da razmerja v obliki J-krivulje med uživanjem alkohola, srčno-žilnimi boleznimi (SŽB) in sladkorno boleznijo tipa 2, ni mogoče razložiti z zdravim načinom življenja. Vendar je tudi pri tistih z zdravim načinom življenja, lahko zmerno uživanje alkohola povezano z dodatno manjšim tveganjem za SŽB in sladkorno bolezen tipa 2 (poglavji 5 in 6).

Ocena dejanskega uživanja alkohola

Še ena skrb je točnost ocen uživanja alkohola. Do zdaj še ni prišlo do splošno sprejetega soglasja, kako izmeriti uživanje alkohola. Podatki o uživanju alkohola pogosto temeljijo na lastnem poročanju, kar lahko privede do možnosti napačne ocene izpostavljenosti, in še posebej nižje poročanje uživanja alkohola kot dejansko je lahko vir možne pristranskosti.296 Tudi prekomerni pivci z manjšim vnosom alkohola nižajo mejne vrednosti povzročene škode. Tako je bilo v primeru študije, ki je ugotavljala, da je bila obolevnost za hipertenzijo pri ljudeh, ki poročajo o uživanju 1–2 pijač na dan, v bistvu omejena na osebe, ki so domnevno poročale nižje vnose alkohola kot dejansko.297

Zaključek: pivo in zdravje

Vsa prejšnja poglavja v tej knjižici nam kažejo, da je pivo vsestranska pijača z relativno nizko vsebnostjo alkohola in je lahko ob zmernem uživanju del zdravega načina življenja odraslih. Zaradi naravnih sestavin vsebuje majhne količine vitaminov B, mineralov, polifenolov in vlaknin. Zaradi alkohola ima lahko pozitivne učinke na pričakovano življenjsko dobo. Za ljudi, ki ne želijo uživati alkohola, je brezalkoholno pivo dobra alternativa. 

Zmerno uživanje alkohola

Obstaja veliko škodljivih učinkov, ki jih povzroča uživanje alkohola. Po drugi strani pa ima lahko zmerno pitje pozitivne učinke na zdravje, kljub povečanim relativnim tveganjem za določene vrste raka. Zmanjša se tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorne bolezni tipa 2 in demence, kar lahko pojasni splošno nižje tveganje za relativno smrtnost (za približno 10 %) z vnosom 10–20 g alkohola na dan. To ni povezano z vrsto alkoholne pijače. Najugodnejša pivska navada je redno vsakodnevno ali skoraj vsakodnevno uživanje v zmernih količinah in izogibanje škodljivim popivanjem.298

Čeprav preostalih osupljivih rezultatov ni mogoče izključiti, je malo verjetno, da bi predstavljene scenarije bistveno spremenili.285 Doslednost in časovno zaporedje v epidemioloških študijah in verjetne biološke razlage v poskusnih študijah podpirajo ugotovitve, da ima zmerno uživanje alkohola pozitivne učinke na zdravje299 in da so prednosti zmernega pitja pomembne za javno zdravje.285 Zmerno uživanje alkohola je vedno treba obravnavati kot dopolnilo in ne kot alternativo za druge navade zdravega načina življenja, ki tudi manjšajo tveganje za kronične bolezni, kot sta ishemična bolezen srca in sladkorna bolezen.

Ne pozabite: Zdrav način življenja je mogoč z ali brez uživanja piva.

Čeprav ima zmerno uživanje alkohola lahko koristi za zdravje, zmerno uživanje piva ni potrebno za zdrav način življenja. Za zagotavljanje zdravega načina življenja Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča uživati veliko sadja in zelenjave, zmanjšati vnos maščob, sladkorja in soli ter biti telesno aktiven.301 V primeru, da pijete pivo, je pomembno, da ga pijete odgovorno in v zmernih količinah.

Ne pozabite: Alkohol deluje drugače na ženske kot na moške.

Alkohol vpliva na ženske drugače kot na moške, predvsem zaradi različne telesne sestave in nižje povprečne telesne teže. Ženske imajo višji odstotek maščobe v telesu in zato nižji odstotek telesne tekočine. Ker je alkohol topen v vodi, se razdeli le v nižjem odstotku telesnih tekočin. Ženske imajo zato višji vrh alkohola v krvi kot moški, ki spijejo enako količino alkohola (Tabela 8).81 Drugi možni mehanizmi, ki bi razložili razlike med spoloma v ravni koncentracije alkohola v krvi, vključujejo interakcijo alkoholne dehidrogenaze (ADH) z ženskimi spolnimi hormoni, nižjo raven ADH želodca in hitrejšo presnovo v ženskih jetrih.300 

Razlika v koncentraciji alkohola v krvi med moškimi in ženskami lahko pojasni, zakaj obratno sorazmerna povezava za pričakovano življenjsko dobo pri ženskah izgine pri pitju manjših količin alkohola v primerjavi z moškimi, verjetno zaradi povečanega relativnega tveganja za raka (dojk).284

Tabela 8: Primer vrha koncentracije alkohola v krvi pri moških in ženskah po pitju enake količine alkohola
Moški Ženske
Telesna teža (kg) 80 65
Telesne tekočine (%) 65 55
Telesne tekočine(kg) 52 35
Alkohol v eni enoti (g) 10
Vrh koncentracije alkohola v krvi (%) 0.02 0.03

You must be of the legal drinking age in your country to visit this site.

I am of the legal drinking age in my country

Pin It on Pinterest

Shares
Share This