Beer and health

Moderate Consumption as Part of a Healthy Lifestyle

Please select a language :

Pivo in zdravje

Pivo In Rak

 PIVO-IN-RAK

Alkohol lahko poveča tveganje za raka dojke, debelega črevesa in danke, glave in vratu, raka na jetrih in požiralniku. Znaten del primerov raka, kot posledice alkohola, je v Evropi povezan z vnosom več kot 24 g na dan za moške in več kot 12 g na dan za ženske. Pri moških so z uživanjem alkohola manj kakor 24 g na dan povezani 3 % primerov raka, pri ženskah, ki popijejo manj kot 12 g alkohola na dan, pa 1 %.

Ključna sporočila

  • Najpogostejše vrste raka, ki jih lahko povzroči uživanje alkohola, so rak na dojki, rak debelega črevesa, glave in vratu ter rak na jetrih in požiralniku.
  • Znaten del primerov raka kot posledice alkohola v Evropi je povezan z vnosom več kot 24 g alkohola na dan za moške in več kot 12 g na dan z ženske.
  • Pri moških so z uživanjem alkohola manj kakor 24 g na dan povezani 3 % primerov raka, pri ženskah, ki popijejo manj kot 12 g alkohola na dan, pa 1 %.
  • Alkohol lahko poveča tveganje za raka tudi pri nizkih stopnjah vnosa. Pri uživanju 10 g na dan se relativno tveganje za raka dojke poveča za 39 %. Za primerjavo, uporaba kontracepcijskih tabletk je povezana s povečanjem relativnega tveganja za 24 %.
  • Vse trditve v zvezi s povečanim in zmanjšanim tveganjem morajo upoštevati absolutno možnost, da nekdo oboli za takšno obliko raka.
  • Obstajajo indikacije za manjše tveganje za raka ledvic, ne-Hodgkinovega limfoma in raka ščitnice, ki so povezani z zmernim uživanjem alkohola.

Rak v Evropi

Leta 2012 so v Evropi diagnosticirali več kot 3,4 milijona novih primerov raka.184 Rak je najpogostejši vzrok smrti, ki zajema približno 20 % celotnega števila smrtnih žrtev vsako leto.185 Leta 2012 so bili najpogostejši rak na dojki (458.337 primerov), rak na debelem črevesu (446.801), rak na pljučih (409.911) in rak prostate (399.964). Te štiri vrste raka predstavljajo polovico celotnega bremena raka v Evropi. Najpogostejši vzroki smrti zaradi raka so rak na pljučih (353.580 smrti), rak na debelem črevesu (214.727), rak na dojkah (131.259) in rak na želodcu (107.313).186

Vzroki za raka

Večina raka po vsem svetu nastane zaradi zunanjih vzrokov. Le manjši del vseh rakov je posledica endogenih vzrokov kot so npr. genetske predispozicije.187 Rak, ki ga povzroča kajenje cigaret, je najbolj razširjena vrsta raka v Evropi, ki se ga da preprečiti. Drugi pomembni dejavniki tveganja za raka so nezdrava prehrana (majhen vnos sadja in zelenjave, velike količine rdečega in predelanega mesa, velik vnos kalorij) in telesna nedejavnost. Uživanje alkohola in okoljski vplivi (izpostavljenost soncu, onesnaženost, okužbe itd.) prav tako prispevajo k tveganju za raka.188 Bistveni del primerov raka, ki so posledica uživanja alkohola v Evropi, je povezan z dnevnim uživanjem alkohola več kot 24 g pri moških in več kot 12 g pri ženskah.189

Tabela 4: Incidenca, umrljivost, alkoholni dejavniki in kumulativno tveganje rakavih obolenj, povezanih z uživanjem alkohola v Evropi (2012)
Rak Incidenca186 Umrljivost.186 Alkoholu prisojen delež*180 Kumulativno tveganje**
Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske
Dojke (samo ženske) NA 458,337 NA 131,259 NA 5% NA 4.2 – 11.6%
Debelo črevo in danka 241,621 205,180 113,168 101,559 17% 4% 1.1 – 7.4% 0.9 – 4.1%
Glave in vratu*** 109,837 29,694 52,354 11,116 0.7 – 4.7% 0.1 – 0.9%
Požiralnika 35,069 10,785 30,310 9,194 44% 25% 0.1 – 1.2% 0 – 0.4%
Jeter in intrahepatičnih žolčevodov 42,783 20,637 39,899 22,253 33% 13% 0.2 – 1.5% 0.1 – 0.7%

NA se ne uporablja

* Glejte stran 78.

** Najnižje in najvišje tveganje (se razlikuje med državami v Evropi) za določene vrste raka do 75 let. Podatki so pridobljeni iz globocan.iarc.fr.

*** Ustnice, ustna votlina, žrelo in grlo

Uživanje alkohola in tveganje za raka

Študije prebivalstva so pokazale, da lahko uživanje alkoholnih pijač poveča tveganje za razvoj raka na dojki, debelem črevesu, glavi in vratu, jetrih in požiralniku.190 Za preprečevanje raka je bolje, da ne pijemo alkohola.188 Vendar se veliko primerov raka v Evropi, povezanih z uživanjem alkohola, povezuje z dnevnim vnosom več kot 24 g alkohola za moške in več kot 12 g alkohola za ženske.189 To pojasni tudi večji del J-krivulje med uživanjem alkohola in smrtnostjo. Z zmernim uživanjem obstaja manjše tveganje za vse vzroke umrljivosti (glejte poglavje 10).

Alkoholu prisojen delež

Tabela 4 daje pregled incidence in umrljivosti zaradi raka kot posledice pitja alkohola v Evropi, in alkoholu prisojen delež. Tabela kaže primere, povezane z uživanjem alkohola, in koliko raka bi bilo moč preprečiti, če bi vsi v Evropi abstinirali. Na splošno se ocenjuje, da je v Evropi okoli 10 % primerov raka pri moških in 3 % pri ženskah posledica uživanja alkohola, z razlikami med državami zaradi razlike v vnosu in drugih dejavnikov.189 Znaten del obolelih za rakom v Evropi je povezan z vnosom več kot 24 g na dan za moške in 12 g na dan za ženske. Pri moških je približno 3 % primerov raka kot posledice pitja alkohola povezanih z vnosom manj kot 24 g alkohola na dan. Več kot 18 % je povezanega z vnosom več kot 24 g alkohola na dan. Pri ženskah, ki spijejo manj ali več kot 12 g alkohola na dan, se vrtijo številke od 1 do 4 % primerov raka, ki je povezan z uživanjem alkohola (glejte Sliko 10).189

Vrste raka, ki jih je mogoče pripisati alkoholu, v 8 evropskih državah leta 2008

 

Primer, kako interpretirati podatke o alkoholu prisojenemu deležu v Tabeli 4.

Alkoholu prisojen delež za raka dojk je 5 %. To pomeni, da je v vseh primerih raka dojk v Evropi 5 % povezanih z uživanjem alkohola. Incidenca raka dojk v letu 2012 je znašala 458.337 primerov, približno 23.000 jih je povezanih z uživanjem alkohola. Z drugimi besedami, če bi se vse ženske v Evropi vzdržale uživanja alkohola vse življenje, bi lahko preprečili približno 23.000 primerov raka dojk. Drugi primeri: če bi vsi moški v Evropi abstinirali vse življenje, bi lahko leta 2012 preprečili približno 41.000 rakov debelega črevesja in danke ter 14.000 rakov na jetrih. Ne pozabite, da je rak kot posledica uživanja alkohola povezan z veliko količino zaužitega alkohola.

Rak na dojki

Rak na dojki je najbolj razširjena vrsta raka v Evropi. Uživanje alkohola je eden od dejavnikov, ki povečuje tveganje za raka na dojki, prav tako tudi visoka telesna teža, telesna nedejavnost in uporaba kontracepcijskih tabletk. Relativno tveganje za raka dojk se poveča za 3–9 % (v primerjavi z obstoječim tveganjem) za vsakih 10 g alkohola, zaužitih na dan.191–196 Nedoslednost o relativnih tveganjih v študijah je lahko delno posledica razlike v številu oseb s tumorji, ki so negativni na hormonske receptorje in tumorje, ki so hormonsko pozitivni. Nehormonske poti, kot so poškodbe DNK, lahko povzročijo tumorje, ki so negativni na hormonske receptorje. Tumorji, ki so pozitivni na hormonske receptorje, vsebujejo receptorje za hormon estrogen in/ali progesteron. Z uživanjem alkohola se zvišuje tveganje za tumorje, ki so pozitivni na hormonske receptorje.197–200 Vpliv alkohola na raka dojke ima še posebej pomembno vlogo pri ženskah z družinsko anamnezo benigne mastopatije (bolezni dojk) ali drugih bolezni, povezanih s povečanim tveganjem za raka dojke.194 Čeprav obstajajo znaki, da ni povezave z indeksom telesne mase (ITM) ali uporabo hormonov,196 še vedno obstajajo številni drugi vidiki, ki jih je potrebno razložiti, kot so npr. učinki starosti, ko se je pitje začelo, pivske navade, menopavza in genetski polimorfizmi.201

Rak debelega črevesa in danke

Rak debelega črevesa in danke je drugi najpogostejši rak v Evropi. Uživanje rdečega mesa, telesna nedejavnost in debelost so dejavniki tveganja za raka na debelem črevesu, prav tako tudi velik vnos alkohola. Relativno tveganje za raka debelega črevesa in danke se ne poveča pri vnosu do 10 g alkohola na dan.202–204 Z vnosom 25, 50 in 100 g alkohola na dan se poveča relativno tveganje (v primerjavi z obstoječim tveganjem) za 8, 14 in 43 %  v primerjavi z abstinenti/občasnimi pivci.204 Domneva se, da so škodljive posledice pitja, ki povečajo tveganje za raka debelega črevesa in danke pri moških močnejše kot pri ženskah.202 Relativno tveganje za kolorektalni adenom, uveljavljene pred-rakave tvorbe pri raku debelega črevesa in danke se je povečalo za 27 % (v primerjavi z obstoječim tveganjem) z vsakimi dodatnimi 25 g vnosa alkohola na dan.205

Rak glave in vratu

Za rak glave in vratu je uživanje alkohola dejavnik tveganja, še posebej v kombinaciji s kajenjem. V Evropi je največje absolutno število primerov raka, ki je posledica uživanja alkohola pri moških, rak ustne votline in žrela (glejte Tabelo 4), bistveni del je povezan s porabo več kot 24 g alkohola na dan.189 Relativno tveganje za raka glave in vratu ni bilo ugotovljeno pri dnevnem uživanju 12–24 g alkohola, vendar več kot 36 g alkohola na dan podvoji relativno tveganje (v primerjavi z obstoječim tveganjem) v primerjavi z abstinenti.206  Tudi kajenje je dejavnik tveganja za raka glave in vratu, relativno tveganje se v primerjavi z nekadilci podvoji pri 1–20 cigaret na dan. Skupaj imata kajenje (1-20 cigaret na dan) in velik vnos alkohola (več kot 36 g na dan) več kot multiplikativni skupni učinek za tveganje raka glave in vratu, saj se relativno tveganje poveča kar 10-krat glede na abstinente.206 

Rak jeter

Incidenca in kumulativno tveganje za raka na jetrih v Evropi sta nizka (glejte Tabelo 4). Uživanje alkohola je dejavnik tveganja za raka na jetrih in prekomerno uživanje je povezano s povečanim tveganjem. Poraba 12 g alkohola na dan je povezana s povečanim relativnim tveganjem za raka na jetrih do 8 % (v primerjavi z obstoječim tveganjem) in relativnim tveganjem do 54 % pri vnosu 50 g alkohola na dan. Ločene analize pri ljudeh brez okužbe hepatitisa so pokazale, da se tveganje za raka na jetrih poveča, če uživajo več kot 40 g alkohola na dan.207

Rak požiralnika

Incidenca in kumulativno tveganje za raka na požiralniku v Evropi sta prav tako nizka (glejte Tabelo 4). Uživanje alkohola je dejavnik tveganja za to vrsto raka, a je tveganje večinoma povečano pri velikem vnosu alkohola. Uživanje alkohola je dejavnik tveganja zlasti za določeno vrsto raka požiralnika, imenovanega ploščatocelični karcinom požiralnika. Vnos manj kot 12,5 g alkohola na dan poveča relativno tveganje za 26 % (v primerjavi z obstoječim tveganjem),202 relativno tveganje se podvoji z uživanjem do 50 g alkohola na dan in poveča do petkrat, če uživamo več kot 50 g dnevno, spet v primerjavi z abstinenti.

Rakotvorni učinki alkohola

Potencialni mehanizmi, s katerimi alkohol povečuje tveganje za nekatere vrste raka, so zapleteni in jih še ne razumemo v celoti.

Acetaldehid ter rakotvorne in reaktivne kisikove zvrsti

Acetaldehid, strupen metabolit alkohola, ima pri nastanku raka pomembno vlogo.208 Pri uživanju nad 40 g alkohola na dan vsaj teden dni se aktivira mikrosomski etanol oksidirajoči sistem (MEOS), ki proizvaja kancerogene reaktivne kisikove spojine (za podrobnosti o metabolizmu alkohola glejte poglavje 3). Tudi bakterijska mikrobiota lahko presnavlja alkohol v acetaldehid. To velja predvsem za visoko stopnjo alkohola v ustni votlini ter debelem črevesu in danki.209211

Drugi možni mehanizmi

  • Uživanje alkohola lahko spodbuja karcinogenezo z zaviranjem metilacije DNA in z vzajemnim delovanjem z retinoidnim metabolizmom.208 
  • Alkohol lahko spremeni presnovo hormonov, lahko pride do povečanja spolnega hormona v krvi (npr. estrogena),212, 213 kar lahko spodbuja k razvoju raka dojk.
  • Alkohol deluje kot topilo in olajša rakotvornim spojinam, kot so tiste, ki jih najdemo v cigaretah, da vstopajo v tkivo.206
  • Alkoholna malabsorpcija in pomanjkanje hranil, kot so folati, so povezani z različnimi oblikami raka, ki se lahko pojavijo zaradi prekomernega uživanja alkohola.214

 

Rakotvorne sestavine, razen alkohola

Čeprav je alkohol opredeljen kot najpomembnejši karcinogen v alkoholnih pijačah, lahko druge spojine, kot so etil karbamat in acetaldehid prav tako predstavljajo tveganje.215 Leta 1980 je pivo prejelo veliko pozornosti zaradi odkritja visoke ravni nitrozaminov,216 ki so označeni kot potencialno kancerogene spojine.217 Postopki varjenja piva so se od takrat optimizirali in danes so v pivu prisotne le zanemarljive količine nitrozaminov.218

Uživanje alkohola in zmanjšano tveganje za nekatere vrste raka

Za določene vrste raka je ugotovljeno zmanjšano tveganje z uživanjem alkohola. Vendar pa so potrebne dodatne raziskave, ki bi potrdile te ugotovitve. Poiskati bi bilo potrebno fiziološki mehanizem, ki pojasnjuje te učinke.202 Te vrste raka niso najpogostejše vrste raka. Tabela 5 prikazuje pregled incidence in umrljivosti pri določenih vrstah raka in kumulativnega tveganja, ki predstavlja tveganje za te vrste raka, do starosti 75 let. Kumulativno tveganje se razlikuje med evropskimi državami zaradi razlik v dejavnikih tveganja v vsaki državi. S poznavanjem tega tveganja je mogoče postaviti v perspektivo relativno tveganje (glejte polje na začetku tega poglavja). Če je kumulativno tveganje zelo nizko, celo veliko zmanjšanje relativnega tveganja zaradi uživanja alkohola ne more privesti do absolutne razlike. Na kumulativno tveganje, ki je že precej visoko, ima lahko manjše zmanjšanje relativnega tveganja velik vpliv.

Tabela 5: Incidenca, umrljivost in kumulativno tveganje raka v Evropi, ki bi se lahko zmanjšalo z uživanjem alkohola (2012)
Rak Incidenca186 Umrljivost186 Stopnja kum. tveganja*
Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske
Ledvice, vključno z medenico in sečevodom iz mehurja 71,739 43,435 31,313 17,678 0.44 – 2.91 0.22 – 1.22
Ne-Hodgkinov limfom 49,533 43,900 20,347 17,553 0.10 – 1.47 0.09 – 1.05
Ščitnica 12,283 40,654 2,066 4,270 0.02 – 0.67 0.22 – 2.02
Hodgkinov limfom 9,284 8,300 2,621 2,001 0.04 – 0.26 0.05 – 0.23

* Najnižje in najvišje tveganje (se razlikuje med državami v Evropi) za določene vrste raka do 75 let. Podatki pridobljeni iz globocan.iarc.fr.

Rak ledvic

Relativno tveganje za raka ledvice se v primerjavi z abstinenti zmanjša (v primerjavi z obstoječim tveganjem) za 29 % pri uživanju do 50 g alkohola na dan.202, 219, 220 

Ne-Hodgkinov limfom

V primerjavi z abstinenti imajo tisti, ki uživajo alkohol, 15 % nižje relativno tveganje (v primerjavi z obstoječim tveganjem) za ne-Hodgkinov limfom. Razmerje odziva odmerka kaže, da se relativno tveganje zmanjša za 20 % pri uživanju do 75 g alkohola na dan.223

Rak ščitnice

Pomembno obratno sorazmerno povezavo opazimo med uživanjem alkohola in tveganjem za raka ščitnice. Uživanje do 14–108 g alkohola na teden zmanjšuje relativno tveganje za raka ščitnice za 17 % (v primerjavi z obstoječim tveganjem), vnos več kot 108 g alkohola na teden pa, v primerjavi z abstinenti, zmanjšuje relativno tveganje za 28 %.221 Podobne ugotovitve opazimo v nadaljevalni študiji, v kateri je vnos 15 g alkohola na dan ali več povezan s 23 % nižjim relativnim tveganjem za raka ščitnice v primerjavi s tistimi, ki zaužijejo 0,1–4,9 g alkohola na dan.222

Hodgkinov limfom

Hodgkinov limfom je redka vrsta raka v Evropi z nizko stopnjo kumulativnega tveganja. V primerjavi z abstinenti imajo tisti, ki pijejo alkohol, za 30 % nižje relativno tveganje (v primerjavi z obstoječim tveganjem) za Hodgkinov limfom. Obratno sorazmerni odnos odmerka je nakazan, vendar ni tako pomemben. Pri razlagi ugotovitev je potrebna previdnost.224

Tveganje za raka po prenehanju pitja alkohola

Težko je oceniti, koliko časa je potrebno, da bi se po prenehanju uživanja alkohola povišano tveganje zmanjšalo ali izginilo. Raziskave so omejene in niso nedvoumne. Pri raku ust in grla lahko traja več kot 35 let, da izgine,225 pri raku na požiralniku in raku na jetrih pa 16,5 in 23 let.226, 227

Uživanje alkohola pred in po diagnozi raka na dojki

Uživanje alkohola pred in po zdravljenju raka dojke ima omejen vpliv na preživetje.

Pred diagnozo in preživetje

Glede na obširno populacijsko študijo žensk z rakom na dojki naj bi vnos 42–84 g na teden rahlo izboljšal stopnjo preživetja pri raku dojk za 15 % (relativno tveganje) v primerjavi z abstinenti in tistimi, ki uživajo več alkohola.228

Po diagnozi in preživetje

Uživanje alkohola več kot 140 g na teden po diagnozi raka dojke je povezano z zmanjšanim relativnim tveganjem za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni (SŽB) za 53 % in zmanjšanim relativnim tveganjem za splošno umrljivost za 36 %.228 SŽB zelo prispeva k smrtnosti med rakom dojke, verjetno zaradi kardiotoksičnih in presnovnih učinkov nekaterih načinov zdravljenja raka na dojki.229

Kaj je rak?

Rak je skupen izraz za več kot 100 različnih bolezni, za katere je značilna rast neobvladljivih in nenormalnih celic. Ta rast je posledica spremembe v DNK, ki nadzira delitev celic, tako iz teh celic rastejo tumorji. Maligni tumorji lahko napadejo druga tkiva in se razširijo v krvni in limfni sistem ter tako povzročajo metastaze (nastanek tumorjev v drugih delih telesa). Benigni tumorji se ne širijo in sčasoma se rast ustavi. Samo maligne tumorje imenujemo rak.230

Relativno tveganje ne pove nič o absolutnem tveganju

V tem poglavju lahko preberete, ali uživanje alkohola povečuje ali znižuje tveganje za določeno vrsto raka. Pomembno je vedeti, da te številke predstavljajo relativno tveganje. Povedo nam, koliko bolj ali manj verjetno se rak pojavi v skupini, ki uživa alkohol v primerjavi s tistimi, ki ga ne uživajo. To se razlikuje od splošne verjetnosti za raka v vašem življenju, t. j. absolutnim tveganjem. Kumulativno tveganje v Tabeli 4 kaže absolutno tveganje za določeno vrsto raka, do starosti 75 let. To tveganje se razlikuje med evropskimi državami, odvisno je od posebnih dejavnikov tveganja v vsaki izmed teh držav. S poznavanjem kumulativnih tveganj je možno postaviti relativno tveganje, navedeno v tem poglavju, v perspektivo, kot je prikazano v spodnjem primeru in primeru raka na dojki opisanega pozneje. Če je kumulativno tveganje zelo majhno, tudi velika porast relativnega tveganja zaradi uživanja alkohola ne more povzročiti velike absolutne razlike. Na kumulativno tveganje, ki je že precej veliko, ima manjše povečanje relativnega tveganja lahko velik vpliv.

Primer: 

Najvišje absolutno življenjsko tveganje za evropske moške do 75 let za raka debelega črevesa in danke je 7,4 % (glejte Tabelo 4), ki se pojavlja na Slovaškem. Uživanje 25 g alkohola na dan poveča (relativno) tveganje za 8 % (poglavje 7.3), kar je enakovredno povečanju, zaradi uživanja alkohola v absolutnem tveganju od 7,4 %  do 8,0 % oziroma povečanje s 74 na 80 od 1.000 moških, pri katerih se razvije rak debelega črevesa in danke.

To so le primeri, ki ponazarjajo učinek uživanja alkohola na absolutno tveganje do starosti 75 let. Posamezno življenjsko absolutno tveganje je lahko višje ali nižje od teh številk, kar je odvisno zlasti od dejavnikov tveganja, kot so starost in način življenja.

Ne pozabite: Vsak kozarec alkoholne pijače lahko poveča tveganje za raka na dojki.

Obstaja več dejavnikov tveganja za raka na dojki in uživanje alkohola je eden izmed njih. Največje tveganje za razvoj raka dojke v Evropi do starosti 75 let (glejte Tabelo 4) znaša 11,6 %, kot poročajo iz Belgije. Vsak kozarec alkoholne pijače na dan (10 g alkohola) povečuje tveganje za 3–9 %,191 kar pomeni, da absolutno tveganje narašča z 11,6 % na 12,0–12,6 % (0,4–1,0 odstotne točke povečanja). To ustreza povečanju s 116 na 120–126 žensk od 1.000, pri katerih se razvije rak dojk. Če primerjamo, drug dejavnik tveganja za raka na dojki so kontracepcijske tabletke. Uporaba teh tabletk povečuje tveganje za 24 %,231 s tem se poveča absolutno tveganje z 11,6 % na 14,4 % (povečanje s 116 na 144 žensk od 1.000, pri katerih se razvije rak na dojki). To so primeri, ki kažejo učinke uživanja alkohola in uporabe kontracepcijskih tabletk na absolutno tveganje za razvoj raka na dojki do starosti 75 let. Absolutno tveganje je lahko višje ali nižje od teh številk in je odvisno zlasti od dejavnikov tveganja, kot so starost in način življenja. 

S tem vas ne odvračamo od uporabe kontracepcijskih tabletk, ampak bi želeli prikazati vpliv uživanja alkohola.

 

Rak

You must be of the legal drinking age in your country to visit this site.

I am of the legal drinking age in my country

Pin It on Pinterest

Shares
Share This