Beer and health

Moderate Consumption as Part of a Healthy Lifestyle

Please select a language :

Pivo in zdravje

Pivo In Srčno-žilne Bolezni

PIVO IN SRČNO-ŽILNE BOLEZNI

Pivo je v zmernih količinah lahko dobro za srce in ožilje predvsem zaradi alkohola v njem. Obstaja veliko znanstvenih dokazov, ki kažejo, da je uživanje 15–30 g alkohola na dan povezano s 25 % nižjim relativnim tveganjem za srčno-žilne bolezni in umrljivostjo v primerjavi z abstinenti. To je odvisno od vrste pijače. .

Ključna sporočila

  • Pivo v zmernih količinah je lahko dobro za srce in ožilje, predvsem zaradi alkohola v njem. 
  • Uživanje 15–30 g alkohola na dan je povezano s 25 % manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni in umrljivostjo v primerjavi z abstinenti. Na tej ravni vnosa alkohola se tveganje za ishemično bolezen srca zmanjša za 34 %. Tveganje za možgansko kap je najnižje (20 % manjše) pri uživanju do 15 g alkohola na dan. 
  • Povečan HDL holesterol, izboljšanje občutljivosti na inzulin, zmanjšanje fibrinogena in zmanjšanje vnetij so fiziološki mehanizmi, ki pojasnijo to povezavo.
  • Poleg zdravega načina življenja ima lahko zmerno uživanje alkohola varovalni učinek na srčno-žilni sistem. 
  • Ljudi, ki imajo srčno-žilne bolezni, imajo lahko koristi od zmernega uživanja alkohola.

 

Srčno-žilne bolezni v Evropi

Srčno-žilne bolezni (SŽB) so eden izmed najpomembnejših vzrokov smrti v Evropi. Kljub večjemu upadu v zadnjih 30 letih, je leta 2014 zaradi SŽB umrlo približno štiri milijone ljudi, kar ustreza 46 % celotne smrtnosti v Evropi. Ishemična bolezen srca (IBS), kot je npr. akutni miokardni infarkt (srčni zastoj), predstavlja skoraj polovico, možganska kap pa približno četrtino vseh primerov SŽB.102

Uživanje alkohola in tveganje za srčno-žilne bolezni

Obstaja povezava v obliki J-krivulje med uživanjem alkohola in tveganjem, da umremo zaradi SŽB. Najmanj tvegamo, če popijemo 15–30 g alkohola na dan (relativno tveganje se zmanjša za 25 %), vendar je še vedno nizko pri uživanju do 60 g na dan v primerjavi z abstinenti.103 Zdi se, da ni razlik pri koristnih učinkih alkoholnih pijač. Zmanjšanje tveganja je primerljivo s preventivnimi ukrepi, kot so nadzor telesne teže, telesna vadba in uživanje acetilsalicilne kisline (aspirin).104, 105

Uživanje alkohola in ishemična bolezen srca

Pri ishemični bolezni srca obstaja povezava v obliki J-krivulje z uživanjem alkohola. Najmanjše relativno tveganje je približno 20 % manjše pri uživanju približno 25 g alkohola na dan za moške in okoli 10 g na dan za ženske. Uživanje 25–100 g alkohola na dan je še vedno povezano z nižjim relativnim tveganjem za IBS pri moških (glejte Sliko 4). Vendar pa obstaja na teh ravneh uživanja povečano tveganje za nekatere vrste raka in nezgod, zato je povečano tveganje za splošno umrljivost (glejte poglavje 10).106 Nedavna metaanaliza je pokazala podobne ugotovitve, z relativnim tveganjem za IBS z uživanjem 15–30 g alkohola na dan (34 % manjše relativno tveganje) in relativno tveganje za umrljivost zaradi IBS zmanjšano za 20–25 % celo z uživanjem več kot 60 g alkohola na dan, v primerjavi s tistimi, ki ne pijejo alkohola.103Razmerje med uživanjem alkohola in tveganjem za ishemično bolezen srca

Vpliv življenjskega sloga

Zdrav način življenja (optimalna teža, zdrava prehrana, fizična aktivnost in nekajenje) znižuje tveganje za akutni miokardni infarkt. Tudi pri moških z zdravim načinom življenja, se pri tistih, ki zaužijejo 5–30 g alkohola na dan, relativno tveganje zmanjša, v primerjavi s tistimi, ki ne pijejo alkohola (glejte Sliko 6). Ugotovitve te študije prebivalstva kažejo, da je varovalni učinek zmernega uživanja alkohola dodatek ugodnim učinkom zdravega načina življenja.107

Tveganje za akutni miokardni infarkt pri moških glede na uživanje alkohola

Uživanje alkohola in kap

Obstaja povezava v obliki J-krivulje med uživanjem alkohola in tveganjem za možgansko kapjo. Relativno tveganje je najnižje (20 % manj tveganja) pri uživanju do 15 g alkohola na dan in se poveča, če zaužijemo več kot 15 g na dan.103 Ishemična možganska kap je najpogostejša oblika možganske kapi, kjer krvni strdek zavira pretok krvi v možganski arteriji. Za moške in ženske je najmanjše relativno tveganje (okoli 15 % nižje od abstinentov), če zaužijejo približno 12 g alkohola na dan. Uživanje več kot 35 g alkohola na dan pri moških in 44 g na dan pri ženskah poveča relativno tveganje.108 Pri moških obstaja pozitivno linearno razmerje med uživanjem alkohola in tveganjem za hemoragično kapjo. Pri ženskah je povezava v obliki J-krivulje ugotovljena z najnižjim relativnim tveganjem pri 12 g alkohola na dan (31 % manj).108 Do hemoragične kapi pride, kadar žila poči v ali okoli možganov.

Prehodni in reverzibilni učinki

Učinek uživanja alkohola na tveganje za srčno-žilne bolezni je lahko prehoden in reverzibilen. V
štiriletnem opazovalnem obdobju so imeli tisti, ki so začeli piti, 14–196 g na teden za moške in
14–98 g na teden za ženske, 38 % manjšo verjetnost obolenja, kot tisti, ki niso pili.109 V drugi študiji pri moških, starih med 40 in 75 let, je bilo povečanje dnevnega vnosa alkohola za 12,5 g v štiriletnem nadaljevalnem obdobju povezano z 22 % manjšim relativnim tveganjem miokardnega infarkta. Nasprotno je bilo zmanjšanje dnevnega vnosa alkohola za 12,5 g povezano s trendom večjega relativnega tveganja za infarkt (10 % večje tveganje).110 Sedemletna nadaljevalna študija je nakazala, da se je pri moških, starih od 40 do 84 let, s prvotno nizko stopnjo uživanja alkohola 14 g na teden ali manj, z zmernim povečanjem (14–84 g na teden), zmanjšalo relativno tveganje za SŽB za 29 %.111

Uživanje alkohola in hipertenzija

Uživanje do 20 g alkohola na dan blago znižuje tveganje za hipertenzijo pri ženskah, v primerjavi z abstinenti, medtem ko večje uživanje alkohola bistveno poveča tveganje za hipertenzijo. Pri moških povezava ni v obliki J-krivulje, saj ni znižanja relativnega tveganja pri vnosu manj kot 30 g alkohola na dan, in nad 30 g na dan se poveča relativno tveganje za hipertenzijo. Mehanizem, s katerim alkohol vpliva na krvni tlak, ni jasen. Vendar je lahko vsaj del znižanja krvnega tlaka povezan s povečano sintezo dušikovega oksida v arterijskem endoteliju. Obstaja lahko tudi posredni mehanizem, s katerim alkohol spremeni vsebnosti hormonov v telesu, kar posledično vpliva na krvni tlak. Razlike v vzorcih pitja, izbiri alkoholnih pijač in kajenju lahko prav tako prispevajo k opaženim razlikam v posameznih in s spolom pogojenih odzivih.112

Uživanje alkohola in kardiomiopatija

Kardiomiopatija je bolezen srčne mišice. Vzroki so lahko različni, vendar je eden od njih zastrupitev miokarda (srčne mišice) zaradi kroničnega uživanja alkohola. Opazovalna študija je pokazala, da se je ljudem, ki uživajo okoli 240 g alkohola na dan v obdobju 16 let, razvila kardiomiopatija.113 Zato je malo verjetno, da bi alkoholna kardiomiopatija lahko bila posledica zmernega pitja.

Uživanje alkohola in supraventrikularna aritmija

Atrijska fibrilacija je najpogosteje opažena motnja ritma srca. Opazovalne študije so pokazale povečano relativno tveganje pri uživanju več kot 26 g alkohola na dan za ženske114 in več kot 60 g alkohola na dan za moške.114, 115

Mehanizmi varovalnih učinkov zmernega uživanja alkohola

Ugotovljenih je bilo več mehanizmov, s katerimi uživanje alkohola vpliva na tveganje za razvoj SŽB. Ti mehanizmi podpirajo vzročne zveze in lahko pojasnijo skoraj vse povezave.8

Povečanje HDL holesterola in njegove ključne funkcije

Uživanje 30 g alkohola na dan poveča koncentracijo holesterola v lipoproteinih visoke gostote (HDL) za približno 8 %.116 Ključna funkcija HDL je spodbujati prenos holesterola in ga transportirati iz perifernih tkiv v jetra za izločanje.117 Uživanje alkohola povečuje ta prenos holesterola.118, 119 Poleg tega se poveča paraoksonazna dejavnost, druga funkcija HDL. Paraoksonaza je encim, ki je povsem kompleksiran v HDL in lahko zaščiti pred aterosklerozo, s tem da zaščiti LDL holesterol pred oksidacijo.120 Povečanje HDL in njegovih učinkov lahko razloži približno polovico zmanjšanja tveganja za pojav SŽB zaradi zmernega uživanja alkohola.116

Izboljšanje občutljivosti na inzulin

Ob zmernem uživanju alkohola se lahko izboljša občutljivost na inzulin (glejte poglavje 6). Ker je inzulinska rezistenca povezana s SŽB, je lahko izboljšanje občutljivosti na inzulin dodaten mehanizem, s katerim uživanje alkohola zmanjša tveganje za SŽB.

Znižanje ravni fibrinogena

Uživanje približno 30 g alkohola na dan lahko zniža raven fibrinogena v krvnem obtoku.121 Ta protein je predhodnik fibrina, kofaktorja za združevanje trombocitov. Z zmanjšanjem ravni fibrinogena se zmanjša nastajanje krvnih strdkov in posledično tveganje za infarkt.

Znižanje ravni označevalcev vnetja

Uživanje približno 30 g alkohola na dan dokazano zmanjšuje plazemsko koncentracijo C- reaktivnega proteina (CRP) za 35 %.122, 123 CRP je najpogosteje preučevan označevalec vnetja, aktiven pri akutnih vnetjih, vendar nizke ravni CRP niso nič nenavadnega pri ljudeh s SŽB. CRP lahko negativno vpliva na stabilnost obolenja. Drugi označevalci vnetja, kot so interlevkin-6, žilna celična adhezijska molekula-1 in medcelična adhezijska molekula-1, sledijo enakim trendom kakor CRP.124

Uživanje alkohola pri ljudeh s srčno-žilnimi boleznimi

Ljudem s SŽB lahko zmerno uživanje alkohola koristi. Študije prebivalstva pri osebah s hipertenzijo (visok krvni tlak) kažejo, da uživanje do 30 g alkohola na dan lahko zniža relativno tveganje za SŽB do 40 %.125 Pri tistih, ki so že imeli miokardni infarkt, lahko uživanje alkohola, 28–56 g na teden, zmanjša njihovo relativno tveganje za celokupno umrljivost za 28 %.126 Po srčni operaciji ima lahko uživanje 50–700 g alkohola na teden varovalni učinek pred zožitvijo krvnih žil in zmanjšuje potrebo po ponovni operaciji srca.127

Vloga genetske variacije

Nekateri znanstveniki so mnenja, da je zmanjšanje tveganja za IBS pri zmernih pivcih odvisno od njihovega genotipa. Ljudje z genetskim polimorfizmom za alkoholno dehidrogenazo (ADH1C) presnavljajo alkohol počasneje in imajo lahko več koristi za IBS,128 čeprav te ugotovitve drugi ne podpirajo.129 Za posameznike z drugimi genetskimi variacijami, polimorfizmom ADH1B, so poročali, da jim bolj koristi, če pijejo manj. Z nizkim ali ničnim vnosom alkohola, so imeli ugodnejši SŽB faktor tveganja in manj SŽB primerov.130 Vendar pa je to zelo redko. Ljudje s tem polimorfizmom so nenavadno občutljivi na alkohol, kar pomeni, da so verjetno prej abstinenti kot prekomerni pivci in niso reprezentativni za ugotavljanje rezultatov.131 Skratka, dokazi za genetsko vlogo pri zdravstvenih učinkih zmernega uživanja alkohola so še vedno redki in nedosledni. Poleg tega obstaja vprašanje, ali se lahko dela posplošene zaključke o učinkih alkohola na bolezni na podlagi rezultatov analiz enojnega nukleotidnega polimorfizma gena.132

Kaj je srčno-žilna bolezen?

Srčno-žilna bolezen (SŽB) je skupen izraz za bolezni srca in krvnih žil. Te so predvsem posledica ateroskleroze. Med tem postopkom arterijska stena otrdi in postane ozka zaradi aterosklerotičnih plakov (glejte Sliko 5). Večina teh plakov vsebuje oksidirane lipoproteine nizke gostote (LDL holesterol) in plaki se lahko izražajo v vseh arterijah. Ateroskleroza je degenerativna bolezen arterij, predvsem zaradi staranja, a tudi zaradi nezdravega življenjskega sloga, ki lahko pospeši njen razvoj. Stabilen plak otrdi arterijske stene in lahko povzroči ishemijo (pomanjkanje kisika), vendar arterije po navadi nikoli popolnoma ne zapre. Plaki lahko postanejo nestabilni zaradi vnetja in lahko počijo, ker se povečujejo zaradi vnetne reakcije. Združevanje trombocitov lahko pozneje povzroči nastanek krvnega strdka, ki povzroči lokalne blokade. Ko se to zgodi v koronarni arteriji, se ustavi dovod kisika v srčno mišico in pride do akutnega miokardnega infarkta. Tudi, če strdek odstranimo, lahko pride zaradi blokirane arterije do infarkta na drugem mestu, npr. do možganske kapi.133, 134

 

Kateri so dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni?

Obstaja več dejavnikov, ki lahko vplivajo na tveganje za SŽB. Dejavniki življenjskega sloga, kot so nizka raven telesne aktivnosti, nezdrava prehrana, kajenje in debelost, lahko pospešijo razvoj ateroskleroze. Tveganje za SŽB lahko povečajo tudi nekatere bolezni. Pri sladkorni bolezni je presnova maščob in glukoze upočasnjena, kar povzroča nezdravo visoke ravni lipidov in glukoze v krvi, zato so diabetiki še bolj dovzetni za SŽB.135

 

Potek srčno-žilnih bolezni

Ne pozabite: Ena do dve pijači piva dnevno lahko zmanjšata tveganje za srčno-žilne bolezni.

Kljub temu, kar so znanstveniki sprva mislili, je alkohol pomemben dejavnik za nižje tveganje103 za srčno-žilne bolezni (SŽB). Leta 1991 je znamenita študija francoskega paradoksa ugotovila, da čeprav Francozi uživajo relativno velike količine nasičenih maščob, ne trpijo za srčno-žilnimi boleznimi. Znanstveniki so zaključili, da je to zaradi uživanja rdečega vina.136 Čeprav lahko fenolne spojine v vinu in pivu igrajo vlogo pri zmanjševanju tveganja za SŽB33, 124, 137–140, je največji del varovalnega učinka teh pijač še vedno vsebnost alkohola.103

Večina znanstvenih študij se osredotoča na vpliv alkohola na srčno-žilno zdravje ljudi, starih 50 let ali več. Razlog za to je, da imajo mlajši odrasli manjše tveganje za SŽB kot starejši,141  kar omogoča, da lažje najdemo pomembne učinke uživanja alkohola pri starejših. Vendar je ateroskleroza dolgoročen proces, ki se začne, ko so ljudje še mladi. Nekaj študij je ugotovilo zmanjšano incidenco ishemične bolezni srca, zmanjšano arterijsko togost in nižje koncentracije fibrinogena v starostnih skupinah od 25 do 50 z uživanjem 0,5–30 g alkohola na dan v primerjavi z abstinenti.142–144

Dr Ramon Estruch

DR RAMON ESTRUCHHospital Clinic, CIBER Obesity and Nutrition, Univerza v Barceloni, Španija
Strokovna znanja: mediteranska prehrana, vino, pivo, srčno-žilne bolezni, ateroskleroza, vnetja

Kaj je znano o posebnih pivih in zdravju srca?
»Nekatere raziskave kažejo, da redno in zmerno uživanje piva in vina zagotavlja večjo srčno-žilno zaščito kot žgane pijače, predvsem zaradi vsebnosti polifenolov v pivu in vinu. Vendar veliko več študij kaže, da zmerno uživanje alkohola nasploh, ne glede na vrsto pijače, zmanjšuje obolevnost in umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni. Tako je največji del zaščitnih učinkov piva zaradi vsebnosti alkohola. Nekaj manjših sestavnih delov, kot so polifenoli, ksantohumol in izoksantohumol, lahko prispevajo k zdravju vendar imajo veliko manjšo vlogo.«

Sredozemska prehrana je pogosto povezana z vinom, vendar ali lahko vino nadomestimo s pivom?

»Tradicionalna sredozemska prehrana vsebuje pogosto pitje zmernih odmerkov, zlasti rdečega vina med obrokom. A že v antičnih časih je to lahko bilo tudi pivo. Tako nekateri strokovnjaki poudarjajo, da je treba pivo vključiti v piramido sredozemske prehrane, skupaj z rdečim vinom in jabolčnikom. Še danes več sredozemskih pivcev pije med obroki pivo namesto vina, še posebej v poletnih mesecih. Za varovalni učinek pred srčno-žilnimi boleznimi ni razlike, če pijete vino ali pivo.«

Kaj bi si želeli raziskati na področju zmernega uživanja piva kot del zdravega načina življenja, če bi imeli neomejeno količino sredstev? 

»Čeprav opazovalne študije že kažejo močne predloge, želim z najvišjo stopnjo znanstvenih dokazov dokazati, da je zmerno uživanje piva koristno in varuje pred nastankom srčno-žilnih obolenj in sladkorne bolezni tipa 2. Za to potrebuješ veliko skupino ljudi iz različnih držav, ki uživajo nadzorovane jedi dalj časa, z ali brez piva. Posledica te raziskave bi nadalje pomagala znanstvenim, zdravstvenim in javnozdravstvenim skupnostim v svojih priporočilih pivcem glede učinkov zmernega uživanja piva.«

 

SRCNO-ŽILNE BOLEZNI

You must be of the legal drinking age in your country to visit this site.

I am of the legal drinking age in my country

Pin It on Pinterest

Shares
Share This