Beer and health

Moderate Consumption as Part of a Healthy Lifestyle

Please select a language :

Pivo in zdravje

Osnove O Pivu In Zdravju

OSNOVE O PIVU IN ZDRAVJU

Ta knjižica povzema relevantno znanstveno literaturo o zmernem pitju piva v povezavi z zdravjem, vendar obstaja nekaj vidikov, ki jih morate med branjem upoštevati.

Ključna sporočila

 • Pivo običajno vsebuje alkohol, ki je odgovoren za nekatere pozitivne učinke na zdravje, pod pogojem, da ga uživamo v zmernih količinah, tj. do dveh enot alkohola na dan za odrasle moške in do ene enote alkohola na dan za odrasle ženske.
 • »Standardna pijača« v resnici ne obstaja, a je v tej knjižici opredeljena kot »1 enota alkohola«, ki vsebuje 10 gramov alkohola, kar je enako npr. 250 ml 5 % piva (glejte poglavje 1).
 • V nobenem primeru ne priporočamo uživanja alkoholnih pijač določenim skupinam (npr. mladoletniki, vozniki, ženske, ki poskušajo zanositi, zdravljeni alkoholiki, bolniki z boleznijo jeter, prebavil ali trebušne slinavke) in v nekaterih primerih (npr. pri upravljanju s stroji, pred fizično aktivnostjo, kot je šport, med jemanjem nekaterih zdravil, med nosečnostjo ali dojenjem).
 • Če ste v dvomih, se posvetujte z vašim osebnim splošnim zdravnikom, ki vam bo dal napotke v zvezi s pitjem alkohola.

Pivo in alkohol

Pivo običajno vsebuje alkohol, ki je odgovoren za nekatere pozitivne učinke na zdravje, pod pogojem, da ga uživamo v zmernih količinah. Zato so v tej knjižici nekatera poglavja o uživanju alkohola splošna in so poleg piva navedeni tudi učinki drugih alkoholnih pijač. Med vsemi alkoholnimi pijačami ima pivo relativno nizko vsebnost alkohola (v povprečju 4–5 %). Druga poglavja so tako osredotočena na potencialne učinke piva na zdravje, ki so povezani z naravnimi surovinami, iz katerih je pivo narejeno.

Razlaga znanstvenih raziskav v zvezi s pitjem piva in zdravjem

Leta znanstvenih raziskav kažejo, da ima redno uživanje piva, do dva kozarca na dan pri odraslih moških in do enega kozarca na dan pri odraslih ženskah (ob izogibanju prekomernega pitja), lahko varovalni učinek na zdravje. Vendar se ta izjava ne sme posploševati na celotno prebivalstvo, saj imajo nekateri posamezniki družinske in zdravstvene težave ali določen življenjski slog, zaradi česar pitje alkohola ni priporočljivo. Zato so v besedilu pogosto uporabljeni besedi »lahko« in »potencialno«. Če ste v dvomih, se posvetujte z vašim osebnim splošnim zdravnikom. Značilnost znanstvenega raziskovanja je, da rezultati novih raziskav lahko spremenijo razumevanje, vendar le, če obstaja dovolj dokazov. V tej knjižici je predstavljeno trenutno stanje, ki temelji na najnovejših dokazih.

Smernice pitja v Evropi
Viri: Nacionalne smernice in www.iard.org (april 2016)

Koliko je zmerno?

Priporočljiv odmerek varnega uživanja alkohola se razlikuje od države do države (glejte Sliko 1), in sega od 8 do 40 g alkohola na dan. Prav tako se količina alkohola v eni »standardni« pijači znatno razlikuje glede na velikost kozarca in moč pijače. Po Evropi variira glede na zgodovinsko tradicijo in običaje (od 8 do 20 g alkohola na pijačo). Da bi bili čim natančnejši v zvezi s količino alkohola, ki je odgovorna za nekatere učinke na zdravje, uporabljamo v tej knjižici mersko enoto »gram alkohola«.

Definicija zmernega uživanja alkohola

V tej knjižici je zmerno uživanje alkohola opredeljeno kot redno uživanje alkohola do 20 gramov alkohola na dan za odraslega moškega in do 10 gramov alkohola na dan za odraslo žensko (ob izogibanju prekomernega pitja) (glejte poglavje 10) in ob upoštevanju stopnje optimalnega zmernega uživanja.

Komuniciranje z javnostjo

Posamezniki pogosto razumejo uživanje alkohola v smislu »pijače« namesto gramov popitega alkohola, vendar ne obstaja nič takšnega, kot je npr. standardna pijača. Velikosti in moči pijač se razlikujejo med državami, pijačami in pivci. Da bi bili čim bolj objektivni in informativni, uporabljamo v tej knjižici izraz »enota alkohola« za opis pijače, ki vsebuje 10 gramov alkohola. Tabela 1 prikazuje velikost različnih pijač, ki vsebujejo različne stopnje alkohola glede na prostornino.

Tabela 1: Volumen različnih pijač, vsaka vsebuje 10 gramov alkohola
Pijača Volumen (ml)
Pivo 3,8 % Alk. 330
Pivo 5 % Alk. 250
Vina 13 % Alk. 100
Žgane pijače 40 % Alk. 30

Zmerno ni vedno odgovorno

Za določene skupine in v nekaterih primerih pitje alkoholnih pijač ni priporočljivo. To velja v naslednjih okoliščinah:

 • mladoletnost;*
 • med nosečnostjo ali pri poskusu zanositve;
 • ženske, ki dojijo;
 • pri vožnji;
 • pri upravljanju s stroji;
 • pred fizično aktivnostjo, kot je šport;
 • pri jemanju nekaterih zdravil;
 • zdravljeni alkoholiki, pri boleznih jeter, prebavil ali trebušne slinavke. 

Posameznikov, ki ne pijejo alkoholnih pijač, ne spodbujamo k uživanju alkohola (tudi v zmernih količinah ne) iz zdravstvenih razlogov. Uživanje alkohola lahko v nekaterih primerih privede do zasvojenosti, saj je pretirana uporaba škodljiva za zdravje.

* Legalna starostna meja za pitje piva je v različnih evropskih državah med 16 in 18 let.

Moč znanstvenih raziskav

V medicinski znanosti se za analiziranje in razumevanje vzorcev, vzrokov in učinkov zdravja in bolezenskih stanj v določeni populaciji uporabljajo različne vrste študij. Slika 2 prikazuje moč zaključkov iz različnih študij.

Študije prebivalstva (opazovalne)

V študiji prebivalstva, na primer kohortni študiji ali študiji s kontrolno skupino, se večji skupini ljudi sledi dalj časa, in sicer z namenom, da se preizkusijo in opredelijo skupni dejavniki (življenjskega sloga), ki bi jih lahko imeli ljudje, ki zbolijo za določeno boleznijo. Ker znanstveniki ne morejo nadzorovati vseh dejavnikov med takimi študijami, lahko nekatere prezrejo ali napačno povežejo z določenimi tveganji za bolezni, in tako vzročnosti ni mogoče dokazati s študijo prebivalstva.

Intervencijske študije (poskusne)

V intervencijski študiji, na primer, v randomizirani kontrolirani študiji, se dejavnike (življenjskega sloga) pri preiskovancih namenoma spreminja, da se ugotovi, če imajo ti kakršenkoli vpliv. Intervencijske študije lahko zagotovijo vpogled v biološke mehanizme, s katerimi lahko izbrani dejavniki (življenjskega sloga) vplivajo na bolezen.

Sistematični pregledi

Sistematični pregled je temeljita, celovita in jasna metoda za povezovanje in analizo obstoječe znanstvene literature. S pomočjo sistematičnega pregleda se ugotovi močnejše povezave.

Metaanalize

Metaanaliza je statistična metoda kombiniranja podatkov, ki so pridobljeni s sistematičnim pregledom, čeprav vsi podatki iz sistematičnega pregleda niso primerni za metaanalizo.

Hierarhije v znanstvenih dokazihRangfolge des wissenschaftlichen Nachweises

 

Razumevanje relativnega tveganja

V knjižici si lahko preberete vse o tem, kako lahko pitje piva zmanjša ali poveča tveganja za nekatere bolezni. Pomembno je, da razumete, da te številke predstavljajo relativno tveganje. Na primer, nekdo ima lahko 20 % tveganje za razvoj bolezni in zmerno pitje piva lahko zmanjša tveganje za 10 %. To pomeni, da se tveganje zmanjša za 2 % (10 % od 20), tj. z 20 % na 18 %, ko se pivo uživa v zmernih količinah, in ne, da se tveganje zmanjša na 10 %. Ko govorimo o povečanem tveganju, je prav tako pomembno, da vemo, kakšno je obstoječe tveganje, da bi razumeli stopnjo tveganja za zdravje.

Kulturne razlike in pivske navade

V Severni in Vzhodni Evropi se v primerjavi z Južno Evropo pivske navade zelo razlikujejo. Ampak danes vidimo, da se kulturne razlike v pivskih navadah spreminjajo.1, 2

Trenutno stanje uživanja alkohola

Države, kjer je pitje piva kulturna tradicija, kot je npr. Nemčija, so doživele upad pri pitju piva in povečanje uživanja vina. V državah, kjer je kulturna tradicija pitje vina, npr. Francija, Italija in Španija, se je kultura pitja piva razširila.2 Ti premiki v pivskih navadah spremljajo spremembe vzorcev pitja. Popivanje se je včasih pojavljalo predvsem v Severni in Vzhodni Evropi, vendar je zdaj videti, da se v enaki meri prenaša na mlajšo populacijo vsepovsod po Evropi.2, 3

Ni »tipičnega« evropskega pivca

Čeprav danes pivo in vino uživamo v vseh državah in tako prekomerne kot zmerne pivce najdemo v vseh državah, se pivske navade še vedno razlikujejo od države do države. Tako je še vedno nemogoče govoriti o evropskih pivcih kot o homogeni vrsti pivcev.

Pivska okolja

Pitje alkohola se pojavlja predvsem v družabnih okoljih. V Južni Evropi je alkohol tradicionalni del vsakdanjih družabnih dogodkov, npr. med obroki. V Severni in Srednji Evropi so ljudje pogosto uživali alkohol, kadar so šli ven. Ti vzorci pitja postajajo vse bolj prepleteni, združuje se uživanje alkohola med obroki in pitje v drugih kontekstih.4 Posebni dogodki, kot so rojstni dnevi ali poroke, prav tako ponujajo priložnost za pitje alkohola.2, 5

Posledice za zdravje

Koncentracija alkohola v krvi se pri pitju alkohola med obrokom ne poveča tako hitro, kot če ga pijemo na tešče (glejte poglavje 2). Premik od pitja zmerne količine alkohola med obroki k pitju prekomernih količin zdravju ne koristi in bi npr. oslabil pozitivne učinke zmernega uživanja alkohola na srčno-žilno zdravje.6

Ne pozabite: Pitje tedenske količine piva samo ob vikendih je nezdravo.

Večino zdravstvenih učinkov uživanja alkohola pripisujemo vzorcu, v katerem je pitje enakomerno razporejeno čez teden. Raziskave kažejo, da vzorec, ki vključuje visoko stopnjo uživanja alkohola (»popivanje«, ki je opredeljeno kot pet ali več enot alkohola na eno priložnost za moške in štiri ali več enot alkohola za ženske),7 lahko negativno vpliva na zdravje, tudi če je uživanje alkohola čez teden zmerno. Popivanje je treba vedno odsvetovati.6, 8–11

Infografika Pivo in zdrav način življenja

You must be of the legal drinking age in your country to visit this site.

I am of the legal drinking age in my country

Pin It on Pinterest

Shares
Share This