Beer and health

Moderate Consumption as Part of a Healthy Lifestyle

Please select a language :

Olut ja terveys

Alkoholittoman Oluen Terveysvaikutukset

ALKOHOLITTOMAN OLUEN TERVEYSVAIKUTUKSET

Alkoholittoman oluen suosio on kasvussa monissa maissa. Sillä voi olla myös terveysvaikutuksia. Alkoholiton olut voi olla hyvä vaihtoehto tavalliselle oluelle liikunnan jälkeen, ja sillä voi olla positiivisia vaikutuksia imettämiseen. Kirjallisuudessa esitetyt todisteet viittaavat siihen, että se voi myös vähentää ahdistusta ja parantaa unen laatua. Näiden terveysvaikutusten todistamiseen tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia.

Ydinsisältö

  • Oluen terveysvaikutuksia koskevan tutkimuksen ohella alkoholittoman oluen terveysvaikutuksia on tutkittu vain vähän.
  • 0,0-prosenttinen ja vähäalkoholinen olut (< 2 %) ovat hyviä vaihtoehtoja tavalliselle oluelle (4–5 %) erityisesti liikunnan jälkeiseen nesteytykseen, mutta lisää tutkimuksia tarvitaan.
  • Alkoholittoman oluen vaikutukset imetykseen edellyttävät lisätutkimuksia, ennen kuin positiiviset vaikutukset rintamaidon koostumukseen ja eritykseen voidaan vahvistaa.
  • Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on saatu positiivisia tuloksia alkoholittoman oluen sisältämän humalan vaikutuksista unen laatuun ja ahdistuksen vähenemiseen, mutta niiden vahvistamiseksi tarvitaan perusteellisia tutkimuksia.
  • Vaikka lisätutkimuksia tarvitaan, alkoholiton olut näyttää pystyvän vaikuttamaan sydämen ja verenkiertoelimistön biomarkkereihin.
  • Alkoholiton olut saattaa joissakin maissa sisältää pieniä alkoholimääriä kansallisten määritelmien mukaisesti. Täysin alkoholittomia oluita on kuitenkin saatavilla, ja niissä on siitä kertova merkintä.

Alkoholittomaksi merkitty olut saattaa joissakin maissa sisältää pieniä alkoholimääriä erilaisten kansallisten määritelmien mukaisesti. Täysin alkoholittomia oluita on kuitenkin saatavilla, ja niissä on siitä kertova selkeä merkintä.

Alkoholiton olut ja urheilu

Monissa joukkueurheilulajeissa juodaan usein olutta harjoitusten tai pelien jälkeen.87 Olut sisältää hiilihydraatteja, natriumia (katso luku 2) ja nestettä, jotka ovat tärkeitä fyysisestä rasituksesta palautumisessa. Oluen sisältämällä alkoholilla on kuitenkin diureettinen vaikutus, eli se kiihdyttää virtsaneritystä. Elimistön nesteyttämiseksi on parempi valita olut, joka sisältää enintään 2 % alkoholia.

0–4-prosenttisen oluen diureettista vaikutusta ja nesteytystehoa on tarkasteltu lukuisissa tutkimuksissa. Niiden tulokset ovat yleisesti osoittaneet, että mitä vahvemmasta oluesta on kyse, sitä huonompi on sen nesteytysteho.88,89 Olut, jonka alkoholipitoisuus oli enintään 2 %, ei kuitenkaan kiihdyttänyt virtsaneritystä eikä vaikuttanut verivolyymitasoihin liikunnan aiheuttaman nestehukan jälkeen. 4 % alkoholia sisältävä olut heikensi verivolyymitasojen palautumista alkoholittomaan verrattuna. Elimistö sai enemmän nestettä, kun 2,3-prosenttiseen olueen lisättiin natriumia90 tai jos henkilöt saivat juoda 660 ml:n olutannoksen (4,5 %) kanssa niin paljon vettä kuin halusivat.91 Pieni alkoholimäärä (enintään 2 %) ei välttämättä vaikuta nestetasapainon palautumiseen nestehukan yhteydessä, mutta 4 % alkoholia sisältävät juomat saattavat viivästyttää nesteytystä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että lisää tutkimuksia tarvitaan, ennen kuin tarkka virtsaneritykseen, verivolyymitasoihin ja nestetasapainoon vaikuttava alkoholin prosenttimäärä voidaan määrittää.

Alkoholiton olut ja imetys

Alkoholi ja rintaruokinta eivät sovi yhteen. Alkoholin määrä veressä on sama kuin sen määrä rintamaidossa. Lisäksi alkoholin nauttiminen heikentää oksitosiinihormonin tuotantoa ja saattaa siten hidastaa maidon erittymistä. Vauva voi silti saada riittävästi maitoa päivän aikana, sillä imetys on tiheämpää 8–12 tuntia sen jälkeen, kun äiti on nauttinut alkoholia. Imettävän äidin on syytä muistaa, että 10 alkoholigramman polttamiseen kuluu vähintään kaksi tuntia. Alkoholinkäytön pitkäaikaisia vaikutuksia rintaruokittuihin lapsiin ei vielä tunneta, joten varovaisuus on paikallaan.92

Alkoholiton olut voi kiihdyttää maidontuotantoa tehostavan prolaktiinihormonin erittymistä. Taustalla olevaa mekanismia ei tunneta, mutta se saattaa johtua tietyistä ohrasta peräisin olevista yhdisteistä.93 Lisäksi alkoholiton olut saattaa lisätä rintamaidon antioksidanttisia vaikutuksia. Eräässä kokeellisessa tutkimuksessa niiden havaittiin lisääntyneen, kun alkoholitonta olutta juotiin 660 ml päivässä 30 päivän ajan. Äiditkin hyötyivät näistä vaikutuksista, sillä hapettumisen aiheuttamat vauriot elimistössä pienenivät, mikä näkyi oksidatiiviseen stressiin liittyvien yhdisteiden vähenemisenä.94 Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimuksia, ennen kuin alkoholittoman oluen tarkat vaikutukset sekä äidin että lapsen terveyteen voidaan määrittää.

Alkoholiton olut, ahdistus ja uni

Sekä alkoholipitoisessa että alkoholittomassa oluessa käytetään humalaa antamaan makua ja parantamaan säilyvyyttä. Humalan ainesosilla näyttää olevan ihmiselimistössä jonkinasteinen rauhoittava vaikutus, joten se saattaa vaikuttaa positiivisesti unen laatuun ja ahdistukseen. Vaikutus perustuu todennäköisesti humalan karvashappoihin ja ksantohumoli- sekä myrsenoliyhdisteisiin, ja tutkimukset viittaavat siihen, että humalan tärkein toimintamekanismi on hermoston välittäjäaineen ɣ-aminovoihapon (GABA) aktiivisuuden lisääminen. Kun GABA:n taso aivoissa nousee, hermostollinen aktiivisuus pienenee. Tutkimuksia, joissa tarkastellaan alkoholittoman oluen vaikutuksia uneen ja ahdistukseen, on kuitenkin vain vähän, joten lisätutkimuksia tarvitaan.

Uni
Kahdessa kokeellisessa tutkimuksessa tarkasteltiin alkoholittoman oluen vaikutusta uneen.95,96 Jotkin koehenkilöryhmät joivat 330 ml alkoholitonta olutta ilta-aterialla kahden viikon ajan. Työstressistä kärsivillä sairaanhoitajilla tehdyssä tutkimuksessa unen laatu parani, nukahtamiseen kuluva aika lyheni ja levottomuus yön aikana väheni. Tuloksia verrattiin yhteen viikkoon, jolla sairaanhoitajat eivät nauttineet alkoholitonta olutta ilta-aterialla.95 Nukahtamiseen kuluva aika lyheni selvästi myös yliopisto-opiskelijoilla stressaavalla koejaksolla, mutta opiskelijat antoivat yleiselle unen laadulleen korkeamman arvosanan kuin viikkoa ennen koetta, jolloin he eivät nauttineet alkoholitonta olutta.96 Näissä kahdessa tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan alkoholittoman oluen vaikutuksia unen laatuun, ja perusteellisempia tutkimuksia tarvitaan ennen mahdollisten päätelmien tekemistä.

Ahdistus
Alkoholiton olut voi unen laadun parantamisen lisäksi vähentää ahdistuneisuutta. Joissakin kokeellisissa tutkimuksissa on tarkasteltu alkoholittoman oluen vaikutusta stressaantuneen väestön ahdistustasoihin. Koehenkilöiden mielestä heidän stressitasonsa oli alhaisempi heidän nautittuaan alkoholitonta olutta kahden viikon ajan verrokkijaksoon nähden, jolla he eivät nauttineet alkoholitonta olutta. Myös virtsan 5-HIAA-tasot (tätä yhdistettä on tavattu suurina pitoisuuksina ahdistuneilla henkilöillä) laskivat, kun alkoholitonta olutta oli nautittu kahden viikon ajan. Kaikissa tutkimuksissa johtopäätös oli sama: alkoholittoman oluen nauttiminen 330 ml päivässä ilta-aterialla 14 peräkkäisen päivän ajan saattaa vähentää ahdistuksen ja stressin tunnetta.95-97 Nämä tulokset ovat lupaavia, mutta on syytä korostaa, että aiheeseen liittyvä tutkimus on vielä alkuvaiheissaan.

Alkoholiton olut ja kardiovaskulaariset biomarkkerit

Alkoholipitoisten oluiden ohella myös alkoholittomalla oluella voi olla edullisia vaikutuksia sydämen ja verenkiertoelimistön terveyteen. Kahden tutkimuksen mukaan tämä saattaa johtua polyfenoleista. Yhdessä 55–75-vuotiailla miehillä tehdyssä interventiotutkimuksessa havaittiin tulehdusvasteen IL6-välittäjäaineen vähenevän, kun koehenkilöt nauttivat 990 ml alkoholitonta (< 1 g alkoholia) olutta päivittäin neljän viikon ajan. Samalla jaksolla heidän verenpaineensa laski 12–16 %, ja myös homokysteiinitasot laskivat.98 Toisessa, samoilla koehenkilöillä ja tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin endoteelin kantasolujen (verisuonten endoteeliseinämiä korjaavien ja ylläpitävien kantasolujen) lisääntyneen. Tulokset johtuvat todennäköisimmin humalan sisältämistä yhdisteistä, kuten polyfenoli ksantohumolista.99 Aihetta on kuitenkin tutkittu vain vähän, joten lisätutkimuksia tarvitaan ennen johtopäätöksiä.

MUISTA​: Raskaana olevien on turvallisinta välttää alkoholia kokonaan

Sikiö kasvaa ja kehittyy yhdeksän kuukautta kestävän raskauden aikana, ja tiedetään, että alkoholin käyttö raskauden aikana voi aiheuttaa sikiöillä neurologisia häiriöitä, syntymävikoja ja mielenterveysongelmia (katso luku 8).100 Mahdollisia vaurioita aiheuttavaa tarkkaa alkoholimäärää ei tiedetä, joten alkoholipitoisista juomista kannattaa luopua raskauden ajaksi kokonaan. Alkoholiton olut (0,0 % alkoholia) voi kuitenkin olla hyvä vaihtoehto.

You must be of the legal drinking age in your country to visit this site.

I am of the legal drinking age in my country

Pin It on Pinterest

Shares
Share This